Baza wiedzy o kasach fiskalnych

odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
– wyjaśnienie podstawowych pojęć

Kasa rejestrująca

Elektroniczna kasa ewidencjonująca i rejestrująca w module fiskalnym sprzedaż każdego towaru lub usługi.

Kasa online

Kasa rejestrująca zapewniająca prawidłowe zaewidencjonowanie, przechowywanie i bezpieczne przesyłanie danych z kasy rejestrującej na zewnętrzne nośniki danych oraz umożliwiająca połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.

PLU

Liczba towarów jakie można zdefiniować w kasie fiskalnej

Pamięć fiskalna

Urządzenie trwale zawarte w kasie, zawierające elektroniczny nośnik danych, umożliwiające jednokrotny i niezmienialny zapis danych pod bezpośrednią kontrolą programu pracy kasy, które są nieusuwalne bez zniszczenia samego urządzenia, oraz wielokrotny odczyt tych danych.

Fiskalizacja (ufiskalnienie)

  • w przypadku kas online – jednokrotny i niepowtarzalny proces inicjujący pracę pamięci fiskalnej i pamięci chronionej, zakończony wystawieniem raportu fiskalnego fiskalizacji,
  • w przypadku kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii – jednokrotna i niepowtarzalna czynność inicjująca pracę modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną, zakończona wystawieniem raportu fiskalnego dobowego;

Książka kasy rejestrującej

Książeczka dostarczana wraz z kasą, w której dokonuje się adnotacji dotyczących kasy, w szczególności napraw serwisowych i przeglądów okresowych. Książka kasy musi znajdować się w miejscu prowadzenia sprzedaży.